Izsola vienstāvu sadzīves pakalpojumu ēku Demenes pagasta Kumbuļu ciemā

2014. gada 20. jūnijā plkst. 10.00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Vālodze V.P.”—–,  kas sastāv no vienas zemes vienības    0.1275 ha  platībā , vienas vienstāvu ēkas  196.2 m2  platībā, kura ir būvēta kā sadzīves pakalpojumu ēka, ēkas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Objekts atrodas Daugavpils novada, Demenes pagasta, Kumbuļu ciemā, izvietots ciema centrā aptuveni 20 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Zemes vienība robežojas ar autoceļu (Skrudaliena – Demene – Kumbuļi). Piebraukšana iespējama arī pa autoceļu (Demene-Kumbuļi).

Objekta sākotnējā cena – EUR  3600.00 euro

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināma objekta izsoli var reģistrēties  līdz 2014.gada  19.jūnijam  plkst. 15.00 Daugavpils novada domē, 12., 19 kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas iela 2, Daugavpils

iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes

(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases

kods: TRELLV22.

Tālr. uzziņām:  654 76739, 65476827, 26357842, 29412676

Demenes pagasta pārvalde 654 07602, 29468465