Izsola vienu divstāvu ēku Kalkūnes pagasta Randenes ciemā

2014.gada 27.maijā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums Baltmāja—–, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2224 m2 platībā un vienas divstāvu ēkas 387.9 m2 platībā. Nekustamais īpašums atrodas skaistā, sakoptā Daugavpils novada, Kalkūnes pagasta Randenes ciemā, Dārza ielā 55, jauktā apbūves teritorijā, apmēram  0.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Piebraukšana pie objekta ir ērta, piebraucamie ceļi labā stāvoklī, asfaltēti. Teritorija apsaimniekota, blakus atrodas pārtikas preču veikals, sabiedriskais transports. Transporta un gājēju kustība ir mērena, transporta novietošana ērta, brīva. Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – veikala, salona, ofisa, darbnīcu ierīkošanai, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību. Ir elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde (atslēgta), apsardzes signalizācija.

Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā bez apgrūtinājumiem.

Objekta nosacītā cena, jeb, sākumcena  EUR 21 023.00

 

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2014.gada  23.maijam  plkst.15.30 Daugavpils novada domē, 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

 

Tālr. uzziņām:

Daugavpils novada domē: 654 76739, 65476827, 26357842, 29412676

Kalkūnes pagasta pārvaldē 654 40828, 654 74023, 28348366