Izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Baltmāja”, kurš atrodas Kalkūnes pagasta Randenes ciemā

2014. gada 19. augustā plkst. 9.00 Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums Baltmāja—–, kas sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  2224 m2  platībā un vienas divstāvu ēkas 387.9 m2 platībā.

Nekustamais īpašums atrodas skaistā, sakoptā Daugavpils novada, Kalkūnes pagasta Randenes ciemā, Dārza ielā 55, jauktā apbūves teritorijā, apmēram  0.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Piebraukšana pie objekta ir ērta, piebraucamie ceļi labā stāvoklī, asfaltēti. Teritorija apsaimniekota, blakus atrodas pārtikas preču veikals, sabiedriskais transports. Transporta un gājēju kustība ir mērena, transporta novietošana ērta, brīva. Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – veikala, salona, ofisa, darbnīcu ierīkošanai, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību. Ir elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde (atslēgta), apsardzes signalizācija. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā bez apgrūtinājumiem.

Objekta nosacītā cena, jeb, sākumcena  EUR 16 820

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2014. gada 15. augustam plkst. 15.30 Daugavpils novada domē, 12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Tālruņi uzziņām: Daugavpils novada domē – 65476739, 65476827, 26357842, 29412676, 

Kalkūnes pagasta pārvaldē – 654 40828,  65474023