Jaunieši sakopj baznīcas teritoriju

Latviešiem ir labs paradums ieviest jaunas un kopt esošās tradīcijas. Arī Medumu pagasta jauniešiem ir viena laba tradīcija – katru gadu satiekties vienā vietā ar vienu mērķi – padarīt labu darbu! Arī šogad oktobra nogalē mūsu jaunieši ir sanākuši pie Vasarišķu baznīcas, kar aug ļoti daudz lapu koku, lai sakoptu baznīcas teritoriju un novāktu nokritušās lapas. Medumu pagasta brīvprātīgie jaunieši turpina pierādīt to, ka mūsu sakoptā vide ir mūsu katra ieguldīts darbs, kas priecē acis un silda sirdi.

Paldies visiem, kas atnāca un palīdzēja!

Jauniešu centra “Cerība” vadītāja

Diāna Mikulane