Jaunieši svin svētkus kopā!

 
 28.decembrī Medumu pagasta jauniešu centrā pulcējās dažāda vecuma jaunieši, lai kopīgi nosvinētu svētkus. Pirms pasākuma jaunieši izrotāja jauniešu centra telpas un devās uz mežu pakaļ eglītei, kuru izrotāja ar sniegpārsliņām. Pulcējās gan tie, kas jau vairāks gadus darbojas pagastā un novadā, gan tie, kas tikai iepazīstas ar jaunatnes darbu.—–

Sākumā jaunieši tika sadalīti grupās un katrai grupai bija savs uzdevums – vieni veidoja maskas, otri pūta balonus ar zīmītēm uz kurām bija rakstīti Jaungada pareģojumi, trešie klāja galdu. Pēc visu uzdevumu paveikšanas visi apģērba jaunizveidotās maskas un piedalījās nelielā fotosesijā. Pēc tam visi pulcējās pie svētku galda, kur piedalījās spēlē – cik labi mēs pazīstam viens otru. Tika uzdoti dažādi jautājumi, tādi kā: “Kas ir vissportiskākais jaunietis pagastā?”, “Kas visaktīvāk piedalījās projektu rakstīšanā?” u.c. Pie jauniešiem ieradās arī Salavecis, kas visus apdāvināja ar dāvanām, bet tikai pēc tam, kad katrs noskaitīja dzejoli. Jaunieši kopā spēlēja daudz spēļu – piesala viens pie otra, izrotāja eglīti, cepa kūku un apspēlēja dziesmu “Reiz mežā dzima eglīte”. Tad bija laiks Jaungada pareģojumiem, kuru katrs uzzināja pēc balona uzspridzināšanas. Vēlāk jaunieši devās ārā ar brīnumsvecītēm un kopā vizinājās no kalna.

Cerams, kā arī turpmāk tiksimies tik kuplā skaitā ne tikai svētkos, bet arī organizējot dažādus pasākumus un dodoties dažādos izbraucienos uz kaimiņpagastiem.