Jauniešu aktivitātes septembrī

Medumu pagasta jauniešiem, septembris bija notikumiem bagāts mēnesis. Septembrī jaunieši piedalījās Medumu pagasta svētkos, Daugavpils novada dienu svētkos, pasākumā: kafija ar politiķiem, profesiju naktī un intelektuālajā spēlē, kas notika Špoģu vidusskolas telpās.

Medumu pagasta jaunieši palīdzēja organizēt Medumu pagasta svētkus, sagatavojot sēdvietas skatītājiem, aparatūru koncertam, piedaloties pasākuma kā sporta aktivitāšu tiesneši. Viena no visiecienītākām aktivitātēm iedzīvotaju vidū, kļuva piedalīšanās radošās darbnīcās, kuras organizēja jaunieši. Tāpat, iedzīvotājiem tika demonstrēta foto izstāde, kura tika izveidota pateicoties šogad īstenotajam projektam „Medumu jaunieši par Zaļu Latviju!” Atsauksmes par izstādi bija pozitīvas un izbrīnu pilnas.

Daugavpils novada dienās jaunieši nepalika malā un iepriecināja cilvēkus ar radošām darbnīcām. Bērni un seniori ar entuziasmu piedalījās radošās darbnīcās, un bija pateicīgi jauniešiem par tādas brīnišķīgas aktivitātes izveidošanu. Tāpat pasākuma dalībniekiem bija demonstrēta foto izstāde ar 24 Medumu pagasta ezeriem. Arī šīs darbs tika augsti novertēts, galvenokārt, senioru vidū.

Neaizmirstams notikums septembrī ir bijis daugavpils novada domes organizētais pasākums „kafija ar politiķiem”, kur jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti, daugavpils novada domes deputāti tikās, lai izrunātu svarīgākos jautājumus, kurus būtu jārisina jaunās jaunatnes politikas stratēģijas ietvaros. Šī pasākuma ietvaros jauniešu organizācija „Medumu Cerība” uzstājās ar prezentāciju par paveiokto darbu pēdējo gadu laikā. Pasākuma laikā tika piedāvātas idejas, kuras tika ņemtas vērā un varētu tikt realizētas.

Pēdējie pasākumi, kuri tika apmeklēti ir „profesiju nakts” un intelektuālā spēle, kuri norisinājās Špoģu vidusskolas telpās. Jauniešiem bija iespējas satikties un parunāt ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piemēram, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Kopumā visi jaunieši bija sajūsmā par dažādu profesiju pārstāvju prezentācijām. Noslēdzošais posms dotajā pasākumā bija intelektuālā spēle, kurā jaunieši, diemžēl, nesaņēma godalgotu vietu, toties jautājumi bija interesanti un radoši. Tas kārtējo reizi palīdzēja paplašināt katra indivīda redzesloku.

 

Raksta autors:

Jauniešu organizācijas „Medumu Cerība” dalībnieks:

Igors Lisjonoks