Jauniešu centrs

MEDUMU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS
Alejas iela 13, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460

Darba laiks:
Pirmdiena: 13.00-17.00
Otrdiena: 13.00-17.00
Trešdiena: 13.00-17.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00
Piektdiena: 13.00-17.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena
Mērķis: radīt un ikdienā uzturēt labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi jauniešiem.
Veicināt jauniešu iniciatīvas veidošanos un attīstību, sekmēt jaunatnes līdzdalību
lēmumu pieņemšanā,organizējot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu
kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai
izaugsmei. Nodrošināt iespēju bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu,
spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei,
lietderīga brīvā laika un atpūtas organizācijai.
Iespējas: Jauniešu centrs ir bezmaksas iespēju starta platforma prasmju
attīstīšanai, resursu un pieredzes telpa, kur gūt prasmes un mācīties radoši
sadarboties. Sadarbībā ar Medumu Tautas namu regulāri tiek organizēti pasākumi,
kas palīdz jauniešiem attīstīt organizatoriskās spējas un veicina patstāvību.
Jaunieši nebaidās uzņemties atbildību un publiski uzstāties. Ik solī paši līdzdarbojas
veidojot centra vizuālo stilu, papildinot to ar jaunām idejām un dekorējot
dažādiem svētkiem.