Jauniešu sadraudzības vakars Medumos

Medumu pagasta jaunieši aicina uz ikgadējo jauniešu sadraudzības vakaru “Ceļojums pa…”, kas notiks Medumu pagasta Tautas namā 2019.gada 25.janvārī plkst. 18:00.

Katram pagastam ir jāsagatavo mājasdarbs, kurā tiek attēloti priekšnesumi saistīti ar izlozēto valsti (dejas, dziesmas, priekšnesumi u.t.t.).

NOLIKUMS

Izlozes rezultātus var paskatīties norādītājā tīmeklī:

https://youtu.be/C89gnjG_F2M

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotogrāfēšana. Materiāli tiks izmantoti publicēšanai:
www.medumi.lv; www.facebook.com/medumuTN; www.daugavpilsnovads.lv

Informāciju sagatavoja:
Diāna Mikulane
Medumu pagasta Jaunatnes lietu speciāliste