Jauns PUBLISKAIS IEPIRKUMS

Medumu pagasta pārvalde aicina uzņēmejus piedalīties Iepirkumu procedūrā “Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2016./2017.mācību gadā.”

ID Nr. MPP 2016/4.  Iepirkuma nolikums ir pieejams mājas lapā www.medumi.lv sadaļā “IEPIRKUMI”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 18.08.2016. plkst. 10.00.