Konkurss “Mana grāmatu karaliene”

  1. gads ir aizvadīts, un ir pienācis laiks Medumu pagasta bibliotēkas konkursam “Mana grāmatu karaliene”, kurā mazie lasītāji tiek aicināti atskatīties uz iepriekšējā gadā izlasītajām grāmatām un izvēlēties vienu – interesantāko, mīļāko, aizkustinošāko, tādu, par kuru ir vērts uzzināt arī citiem. Par izvēlēto grāmatu jāizveido radoša atsauksme brīvi izvēlētā tehnikā – zīmē, līmē, raksti, veido, filmē u.c.

Darbus līdz 25. aprīlim jānogādā bibliotēkā vai jāsūta uz e-pastu: biblioteka@medumi.lv

Iesniegtos darbus vērtēs bibliotēkas lasītāji, izvēloties gan radošāko darbu autorus, gan visvairāk balsu saņēmušo grāmatu, kas kļūs par “Mana grāmatu karalieni” 2021. gadā.

Konkursa  “Mana  grāmatu  karaliene”  nolikums

Konkursa  laiks:  2022.  gada  28.  februāris  –  25.  aprīlis  (darbu  iesūtīšana). Konkursa  mērķis:  Veicināt  bērnu  interesi  par  grāmatu  lasīšanu  un  attīstīt  lasītprasmi.  Sadarbībā  ar vecākiem un skolotājiem  popularizēt  lasīšanas  tradīcijas  ģimenē,  pirmskolas  grupā  un  skolā, novērtējot  un  apzinot  grāmatas  lomu  bērnu  dzīvēs.

Dalībnieku  vecums:    pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas  vecuma  bērni

Konkursa  uzdevums:

  1. Izvēlēties  vienu  2021.  gadā  izlasītu  grāmatu  –  mīļāko,  interesantāko,  saviļņojošāko,  tādu,  kas radījusi  vēlēšanos  par  to  pastāstīt  arī  citiem.
  2. Izveidot radošu atsauksmi par izvēlēto grāmatu brīvi izvēlētā tehnikā. Konkursam tiks pieņemti rakstīti,  zīmēti,  veidoti,  līmēti,  fotografēti,  filmēti  un  citādi  radīti  darbi.
  3. Darbu iesniegšana līdz  2022.  gada  25.  aprīlim  (ieskaitot):
  • klātienē  Medumu pagasta bibliotēkā  (Alejas  ielā  20, Medumos, medumu pagastā);
  • sūtot  uz  e-pastu:  biblioteka@medumi.lv  (video  vai  konkursa  darbu fotogrāfijas).

Darbu  vērtēšana:  Darbus  vērtēs  Medumu pagasta bibliotēkas  lasītāji,  izvēloties  gan  radošāko iesniegto  darbu  autorus,  gan  visvairāk  balsu  saņēmušo  grāmatu,  kas  kļūs  par  “Manu  grāmatu karalieni”  2021.  gadā.

Konkursa  noslēgumā  lasītāju  izvēlētie  dalībnieki  saņems  bibliotēkas  dāvātās  balvas. Iesniedzot  konkursa  darbus,  dalībnieki  piekrīt  to  iespējamai  publicēšanai  bibliotēkas  sociālo  tīklu  kontos,  kā  arī  izstādīšanai  bibliotēkas lasītavā.   Informācija  par  konkursa  norisi  un  rezultātiem  būs  pieejama    sociālo  tīklu