Kontakti

 Medumu pagasta pārvaldes e-adrese

 

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000073639
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5460
tālr. 65471584, 65471563;  mob. 29297155;  e-pasts: parvalde@medumi.lv
Konts Nr. LV97 TREL 9812 1350 0200 0
Valsts kase kods: TRELLV22

Rēķina numurs Bankas kods Bankas nosaukums Mērķis
LV45HABA0551028271797 HABALV22XXX SWEDBANK AS Nekustamā īpašuma nodoklis
LV52HABA0551028271768 HABALV22XXX SWEDBANK AS Komunāliem maksājumiem
LV70UNLA0005011130416 UNLALV2XXXX SEB BANKA AS Kopējie
LV97TREL9812135002000 TRELLV22XXX VALSTS KASE Kopējie

Darba laiks:
Darbadienas 8:00-12:00; 13:00-17:00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs
65471584
29297155
nikolajs.poltavecs@medumi.lv
Lietvede ar mājas lapas administrētāja
un arhīva atbildīgā pienākumiem
Gunita Belinska-Traškova 65471563 parvalde@medumi.lv
Galvenā grāmatvede Leongina Božko
65471639
26387923
leongina.bozko@medumi.lv
Kasiere – grāmatvede,
atbildīgā par iedzīvotāju deklarēšanu
Jekaterina Soloveja 65450564 jekaterina.soloveja@medumi.lv
Materiālu uzskaites grāmatvede Valentīna Survila 65471639 valentinasurvila@inbox.lv
Zemes lietu speciāliste
pieņemšana:
trešdienās no plkst. 08:30 līdz 16:00
pusdienu pārtr. no plkst. 12:00 līdz 13:00
Tatjana Veļičko 28371635 tatjana.velicko@augsdaugavasnovads.lv
Nodokļu inspektore
pieņemšana: Demenes pagasta pārvaldē
Marina Čeme 65429951 marina.ceme@augsdaugavasnovads.lv
Sociālā darbiniece Regīna Gligore
65471647
29180811
regina.gligore@medumi.lv
Tautas nama vadītājas p.i. Diāna Mikulane  27029325 diana.mikulane@inbox.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Diāna Mikulane 27029325 diana.mikulane@inbox.lv
Komunālās saimniecības vadītāja p.i. Leonīds Gornovskis 29222351 jaunatnas1@inbox.lv
Skrudalienas bāriņtiesas locekle
pieņemšana:
otrdienās no plkst.9.00 līdz 12.00
Lilija Terentjeva 28804955 barintiesa@medumi.lv
Bibliotekāre Jevgeņija Muštavinska 28615883 biblioteka@medumi.lv
Sporta instruktors Aleksejs Korotkovs 29429223 lexaxa30@inbox.lv
Sventes vidusskolas struktūrvienība Medumi Vita Skvorcova
65471555
28648101
skola@medumi.lv
Medumu speciālās pamatskolas direktors Ēriks Lukmans 65471574 specskola@medumi.lv
Medumu pagasta feldšeru-vecmāšu punkts Žanna Rudzīte 654715801 veseliba@medumi.lv