LAD konsultanti sniegs palīdzību iedzīvotājiem pieteikumu aizpildīšanā

2016.gada 20.aprīlī no plks.10:00 līdz 15:00 Medumu pagasta pārvaldē LAD konsultanti sniegs palīdzību iedzīvotājiem pieteikumu aizpildīšanā elektroniskā veidā (EPS sistēmā) ES platību maksājumu saņemšanai. —–

Ir iespēja arī apmeklēt informatīvo semināru par elektronisko pieteikumu aizpildīšanu ES platību maksājumu saņemšanai:

2016.gada 21.martā:

* Demenē no plkst.1000 līdz 1200

* Sventē no plkst.1400 līdz 1600