Lasīšanas diena Medumu pagasta bibliotēkā

 Viens no brīvā laika pavadīšanas veidiem ir lasīšana, un šo iespēju sniedz laba grāmata. Lai atgādinātu par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē un  veicinātu bērna lasītprasmi, 27.maijā Medumu pagasta bibliotēkā norisinājās Lasīšanas diena „Es lasu! Tu lasi! Mēs lasām!” —–  Uz kopīgo lasīšanu bija uzaicināti 1.– 8. klases skolēni un arī skolotāji. Gatavojoties Lasīšanas dienai, interesenti varēja iepazīties ar grāmatu izstādi „Rakstniekam Mārim Rungulim  – 65”. Katrai dalībnieku grupai tika piedāvāta iespēja iepazīties ar rakstnieka daiļradi un izvēlēties grāmatas kopīgai lasīšanai.  

Jau no paša rīta bibliotēkā viesojās paši jaunākie lasītāji – 1.- 3.klases skolēni. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar latviešu rakstnieka  M. Runguļa grāmatām, kas domātas tieši  mazajiem lasītājiem. Bērni pēc kārtas lasīja priekšā saviem klasesbiedriem dzeju un mīklas. Dienas gaitā lasīšanai pievienojās pārējie dalībnieki. Kopīgajā  lasīšanā pavisam piedalījās 46 skolēni un pieci skolotāji. Skolēniem tika piedāvāti arī grāmatu saraksti „Ko lasīt vasarā?”

Paldies visiem par piedalīšanos lasīšanas dienā! Esiet gaidīti mūsu bibliotēkā arī vasarā!