Līdaku mazuļu ielaišana Medumu ezerā

2017.gada 5. jūlijā Medumu ezerā tika ielaisti 22000 līdaku mazuļi. Šo pasākumu organizēja Biedrība “Medumu ezers” ar finansiālo atbalstu no Latvijas Zivju Fonda. Tas ir plānveidīgs zivju resursu papildināšanas pasākums, kas tika rīkots saskaņā ar Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Medumu ezerā.

Pirms līdaku mazuļu ielaišanas, tika veiktas nepieciešamas darbības, to skaitā tika noteiklta ūdens temperatūra un skābekļa satura līmenis ezerā. Līdaku mazuļi tika atvesti labā stāvoklī. Pēc ielaišanas, ne uz ūdens virsmas, ne ezera dobumā netika ievēroti līdaku mazuļi, kas liecina par to, ka tie tika veiksmīgi integrēti ezerā.

Mēs ceram, ka pēc dažiem gadiem ieguldītais darbs atmaksāsies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi un palielinās makšķernieku lomu.