Lielā Talka Medumos

Medumu pagasta teritorijā Lielā Talka sākās dažas dienas agrāk pirms 27.aprīļa, jo Medumu parka teritorija ir diezgan liela ap 17 ha, Medumu ciems arī viens no lielākajiem Daugavpils novadā un jaunajam autoceļa A-13 Daugavpils-Medumi (Lietuvas robeža) arī jāpievērš īpašu uzmanību.

Protams teritorijas sakārtošana notiek ikdienā, bet Lielās Talkas laikā darbi notiek ar labu noskaņojumu un pārliecību, ka Latvijas, Daugavpils novada un Medumu pagasta teritorija kļūst tīrāka un skaistāka.

Medumu pagasta teritorijas sakopšanā un sakārtošanā piedalījās Medumu pagasta iedzīvotāji, pagasta darbinieki, Medumu pamatskolas skolotāji un skolēni. Tika savākti ap 250 maisu atkritumu autoceļā A-13 – Kalkūnes pagasta robeža – Lietuvas robeža, Medumu parkā, Medumu ciema teritorijā un nelikumīgās izgāztuves vietās.

Veikti arī nogāzto, sauso koku novākšanas darbi Medumu parka teritorijā.

Daudzi Medumu pagasta iedzīvotāji uzdod jautājumu: Kāpēc vieni met atkritumus ceļmalās, Medumu parka un ciema teritorijā, neskatoties uz to , ka visur ir atkritumiem paredzētās tvertnes un urnas, bet citiem tos jāvāc gandrīz katru dienu? Tā, laikam ir mūsdienu problēma ar pieklājību, audzināšanu un cilvēku uzvedību sabiedriskās vietās, atpūtas parkos, ciemos un pilsētās.

Tīri ir netur, kur tīra, tīri arī tur, kur nemēslo!

Tekstu un foto sagatavoja:
Diāna Mikulane
Medumu pagasta daiļdārzniece