Lielā Talka Medumu pagastā

Lielajā Talkā piedalījās 67 Medumu pagasta darbinieki, Medumu pamatskolas skolotāji un skolēni. Savākti 86 atkritumu maisi, tika sakopta Medumu parka teritorija, Bērnu rotaļu laukums, Medumu pamatskolas teritorija, autoceļa A-13, V693, V695, V696 ceļmalas un Medumu ciema teritorija.