Lielā Talka Medumu pagastā!

Talkas laikā Medumu pagasta teritorijā Medumu pagasta pārvaldes darbinieki, Medumu pamatskolas un Medumu internātpamatskolas skolēni strādāja Medumu parka teritorijā, kur parks tika atbrīvots no kritušo koku kritalām un krūmiem. Tika tīrītas Valsts autoceļa A-13 un V 696 ceļmalas no atkritumiem.  Medumu jaunieši stādīja kokus Medumu ciema teritorijā.

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, talka piedalījās 56 Medumu pagasta pārvaldes darbinieki un 64 skolēni. Tika savākti 26 maisi atkritumu. Iestādītas 9 eglītes.

Ik gadu, savācot atkritumus Medumu pagasta teritorijā, tas kļūst tīrāks un pievilcīgāks! Diemžēl ļoti piesārņoti ir Latvijas Valsts meža īpašumi, kur garāmbraucēji atstāj atkritumus stāvvietās, ceļmalās un mežos.

Ceram, ka cilvēku domāšanas veids mainīsies un mūsu Valsts kļūs tīrāka!