MAINĪTI LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Darba grafiks Lauku attīstības konsultantiem Daugavpils novada pagastu pārvaldēs 2016.gadā —–

 

Pagasti.

Pieņemšanas laiks.

Inna  Kolomijčuka

talr.27824131

     Dubna, Līksna, Vabole, Nīcgale,       Kalupe     

Pirmdien-Kalupe

8.30-16.30.

 

Regīna Januševska

tālr.27839571

Višķi, Naujene, Biķernieki,    

   Maļinova, Ambeļi.  

Pirmdien-Naujene

8.30-16.30

Trešdien Višķi

 8.30-16.30.

 

Ņina Sisa

tālr.28303670

 Laucese,  Demene, Tabore, Medumi.

Pirmdien-Demene

8.30-16.30

 

Elvīra Sokolova

tālr.27877846

Saliena, Skrudaliena,    

Vecsaliena,  Svente,       

Kalkūni.

Pirmdien-Saliena

8.30-16.30

 

Pārējās dienās konsultācijas ir iespējams saņemt Daugavpilī, Sēlijas ielā 25.