Maršruti

Medumu pagasta dārgumi

dargumu takaLauceses baseinā ir 24 Medumu ezeri un 33 pietekas. Lauceses upe visā garumā stipri meandrēta. Tās krasti vietām ir stāvi, 2-5 m augsti, nobrukuši un viegli izskalojami. Tā kā akmeņainā pamatmorēna upju gultnēs vietām izskalota, tur radušies laukakmeņu sablīvējumi un nelielas krāces. Lauceses ielejā ir ļoti skaista daba, ir daudz kultūrvēsturisku objektu. Lauceses augštece atrodas netālu no Ēģiptes luterāņu baznīcas. Ielejas mežos var sastapt 1. Pasaules kara karavīru kapus. Netālu no Lauceses upes atrodas ģenerāļa Andrēja Auzāna māja.

Takā iekļauti 4 apskates objekti:
1. Ēģiptes evaņģēliski luteriskā baznīca
2. Medumu parks
3. Lauceses upes baseins
4. 1. Pasaules kara frontes līnija Medumu mežā