Mazākie medumieši ciemojās Pasaku pasaulē

2014.gada 17.jūlijā Medumu pagasta Tautas namā norsinājās pasākums bērniem “Pasaku pasaule”—–.
Pasākuma gaitā bērni izvēlējās savu mīļāko pasaku varoni, izkrāsoja to un iejutās savu varoņu lomā. Bērni aktīvi un aizraujoši spēlēja pirkstiņleļļu teātri – rādīja skatītājiem ainas no pazīstamām pasakām un improvizējot iestudēja pašu izdomāto. Bērni labprāt minēja mīklas un jautri dejoja mazo putniņu deju. Pasākuma noslēgumā visi apmeklētāji noskatījās iedvesmojošu multfilmu.

 
Bērni krāso savus pasaku varoņus


Mazie medumieši spēlē pirkstiņleļļu teātri