Medumieši aktīvi piedalījās Sventes pagasta organizētajā “Humora vakarā”

28.martā pagasta aktīvākie jaunieši – Ēriks Surmovičs, Nikolajs Zubrovs, Leons Mikulans, Artūrs Dvoreckis, Igors Lisjonoks, Jevģenija Kalinčuka un Jana Tančevska – ciemojās kaimiņu Sventes pagastā, kur norisinājās humora vakars—–.

Pirms brauciena jaunieši pulcējās Jauniešu centrā, lai sagatavotu pasākumam uzdoto mājasdarbu. Jaunieši izvēlējās humoristiskus pantiņus.

Mūsu jauniešu uzstāšanās laikā visi pasākuma apmeklētāji ļoti draudzīgi smējās par viņu jokiem, tātad mājasdarbs bija izpildīts ļoti labi.

Jaunieši, protams, piedalījās visos pasākuma konkursos.

Medumu pagasta jaunieši gribētu pateikties Sventes jauniešiem, bet īpaši jauniešu speciālistam Viktoram Petaško, par jautro un emocijām bagāto vakaru.


Pirms pasākuma noskaņojums komandai bija ļoti labs


Arī priekšnesuma laikā uz skatuves valdīja ļoti jautrs noskaņojums


Tikai uzdevuma izpildes laikā valdīja klusums, jo visi koncentrējās uz uzdoto uzdevumu – salikt puzli