Medumiešu dalība “Lielajā talkā”

Arī šogad Medumu iedzīvotāji aktīvi piedalījās Latvijas “Lielajā talkā”—–

26.aprīlī, kā jau tas ir ierasts, Medumos talkoja gan lieli, gan mazi. Kopumā tika sakopta Medumu ciema teritorija, kā arī Medumu parks.

Mazākie talkas dalībnieki strādāja ļoti čakli un sakopa Medumu ciemu

Skolotāji gan talkoja, gan vienlaicīgi arī pieskatīja bērnus

Arī Medumu parkā darbi ritēja 

Talkošanā tika pielietota visdažādākā tehnika un instrumenti, sākot no slotām un grābekļiem līdz pat krūmgriezim

Arī ugunskurs tika sakurināts

Talkā piedalījās dažāda vecuma Medumu pagasta iedzīvotāji.
Šogad pastiprināti tika talkots arī ciema māju pagalmos, ko droši var apskatīt arī šobrīd