Medumos beidzot noslēgti būvdarbu izpildes līgumi projekta “Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” daļai Nr.1 un daļai Nr.2—–. Sakarā ar atklāta konkursa pretendentu sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojam, kuras Iepirkumu uzraudzības birojs ir atzinis par nepamatotām, būvdarbu uzsākšana aizkavējās uz 45 dienām.

2014.gada 16.jūnijā Medumu pagasta pārvalde un būvuzņēmējs SIA „MATTHAI” parakstījuši ERAF līdzfinansētā projekta „Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” daļas Nr.1 un daļas Nr.2 būvdarbu izpildes līgumus.

Pašā tuvākajā laikā Medumu ciemā sāksies būvdarbi.

Projekta būvdarbu kopējās izmaksas ir 443 157.82 euro, tajā skaitā 366 246.13 euro attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ERAF finansējums un 15% Daugavpils novada domes līdzfinansējums.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu maģistrālo ūdensapgādes tīklu 795m garumā, rekonstruēt 930m maģistrālo ūdensapgādes tīklu, paplašināt kanalizācijas tīklu par 1790m, izbūvēt 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt 605m kanalizācijas spiedvadu.

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, būvdarbus plānots pabeigt līdz tekošā gada beigām. Ja nu tomēr laika apstākļi nebūs labvēlīgi, labiekārtošanas darbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks pārcelti uz 2015.gada pavasari.

Projekta realizācijas rezultātā 95% Medumu ciema iedzīvotāju būs pieejami jauni centrālizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī šiem tīkliem tiks pieslēgta Medumu internātpamatskola, kurā par Daugavpils novada domes līdzekļiem tiks rekonstruēts lokālais kanalizācijas tīkls.

Medumu ciema iedzīvotājiem, protams, būs neērtības un iespējams, ka būs ierobežota piekļūšana pie saviem īpašumiem, kā arī tiks bojāti mazdārziņi, bet tas tikai uz būvdarbu laiku, jo projektā ieplānota gan zalāju, gan mazdārziņu, gan ceļu atjaunošana.

Jāatgādina, ka, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli kalpos Medumu ciema iedzīvotājiem ilgus gadus.