Medumos bija apskatāma pasta kariete

2014.gada 16.maijā Medumos bija apskatāma pasta kariete, kurā bija iejūgti četri zirgi—–.

Tā ir pasta karietes kopija, kas XIX gadsimtā brauca maršrutā Sanktpēterburga – Kauņa – Varšava, maršrutā izbraucot arī Medumus.

Pasta ceļš tika atklāts 1836.gadā.

Ideja vēlreiz doties pa šo ceļu radās Lietuvas ceļotāju klubam, lai pievērstu uzmanību vēstures faktu, triju valstu kultūras sakaru saglabāšanai, kā arī izpētītu saglabājušos pasta ceļa objektus. Piemēram, netālu no Daugavpils, Zarasu rajonā, ir saglabājusies Deguču pasta stacijas ēka. Vēl viena ceļotāju misija – Žemaitijas šķirnes zirgu popularizācija, jo to šobrīd ir ļoti maz.

Kā pastāstīja galvenais važonis Aidons, ceļā tiek uzņemta dokumentāla filma.

Šo projektu personīgi atbalsta Lietuvas Ministru prezidents Aļģirds Butkevičs.

Diena bija lietaina, bet iebraucot Medumos lietus jau vairs nelija

Pasta karietes ekipāža un zirgi Medumos palika līdz rītam

Tāpēc pasta karieti interesenti varēja apskatīt līdz pat rītam

Gribētāju nofotografēties netrūka…

Pēc ilgās pozēšanas fotoaparātu priekšā zirgus izvietoja metāliskos nožogojumos, kuros viņi arī nakšņoja