MEDUMOS DARBOSIES ROKDARBU PULCIŅŠ “KALEIDOSKOPS”!

Medumos sāks darboties rokdarbu pulciņš “Kaleidoskops”.  Pulciņa darbības mērķis ir: piesaistīt vietējos iedzīvotājus, ļauties radošam procesam, eksperimentēt, apgūt jaunas iemaņas, veidot, attīstīt radošumu, pavadīt laiku lietderīgi un interesanti, radīt vajadzīgus un īpašus priekšmetus. Pulciņa darbības laikā mācīsimies  adīt,  veidot no papīra, šūt, dekorēt stiklu, adīt, strādāt ar tekstilu.
Pulciņu vadīs medumiete Diāna Mikulane, kuras darba pieredze šajā jomā ir vairāk nekā 15 gadu esot  Medumu Jauniešu centra vadītājas amatā. Pa šiem gadiem kopā ar jauniešiem bija veidotas milzīgi daudz rokdarbu dažādās tehnikās. Diāna cilvēks ļoti radošs, akurāts, profesionāls, ar neizsīkstošu enerģiju.
Pulciņš darbosies vienu reizi nedēļā (laiks tiks precizēts) visa gada garumā. Vasarā pulciņa darbība būs vērsta uz bērnu auditoriju, pārējā laikā darbnīcas vairāk būs vērstas uz pieaugušajiem.
Gaidām visus  medumiešus, bez vecuma ierobežojuma,  uz pirmo organizatorisko nodarbību jau 15. februāri, 13.00 Medumu Tautas namā.
Pulciņa vadītāja Diāna Mikulane 27029325

Pasākums tiks filmēts un fotografēts

Sekot mūsu paveiktajiem darbiem būs iespēja Facebook lapa @medumutautasnams

 

 

 

Sagatavoja: Medumu pagasta Tautas nama vadītāja Anita Drozdova