Medumos jauniešiem bija iespēja iemācīties dejot hip-hopu

15.martā Medumu pagasta Tautas namā notika modernās dejas hip-hopa meistarklases—–.

Meistarklases jauniešiem organizēja Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists.

Mācīties dejot ieradās jaunieši no Kalkūnes, Vecsalienas, Vaboles, Līksnas pagastiem un, protams, arī mūsu vietējie jaunieši.

Meistarklasi vadīja Aleksandrs Lukša.

Jaunieši ar prieku mācījās dejot un dažiem dejas solis padevās pat ļoti labi.

Divas stundas, kuras bija plānots veltīt meistarklasēm, pagāja vienā elpas rāvienā.

Tad, kad meistarklases beidzās, visi priecīgi un dejas enerģijas pārpildīti devās mājup.

Jaunieši ar vislielāko prieku gaida nākošās praktiskās deju meistarklases.


Medumu pārstāvji jau iesildās


Tad, kad visi ir sastājušies līnijās, dejas var sākties


Palekties arī ir jāmāk pareizi…


Kas gan tās būtu par dejām, ja nebūtu jāizstaipās