Medumos norisinājās novusa – galda tenisa turnīrs

Pēc Medumu pagasta biedrības “Medumu Cerība” dalībnieku iniciatīvas Medumos 2013.gada 18.augustā norisinājās novusa un galda tenisa turnīrs—–.

Spēles galvenie tiesneši bija biedrības dalībnieki.

Zēni sacenšas galda tenisa spēlē, kurš uzvarēs?

Pirms spēles, protams, ka jākoncentrējas…


Arī novusa spēle blakus telpā pulcina daudzus interesentus


Apbalvošanas laikā no lietus vairs nav ne miņās, tāpēc uzvarētāji diplomus saņem pie Jauniešu centra


Balvas un dilpomus pasniedz vienmēr smaidīgās Svetlana un Ligita