Medumos notiks tikšanās Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei 2018.-2024.gadam

Šogad beidz darboties Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2011.-2017.gadam. Lai izstrādātu jaunu kvalitatīvu Jaunatnes politikas stratēģiju 2018.-2024. gadam, Daugavpils novada jaunatne īsteno projektu “Attīsti sevi un savu novadu!” programmas ERASMUS+ Jaunatne darbībā ietvaros, apakšprogramma: Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās. Projekta ietvaros tiek paredzētas 4 informatīvās tikšanās pagastso:

-18.07. plkst.13:00 – tikšanās Skrudalienas pagasta KN. Tiekas Skrudalienas, Salienas, Vecsalienas, Tabores pagastu pārstāvji
-18.07. plkst.16:00 – tikšanās Medumu pagasta Jauniešu centrā. Tiekas Medumu, Sventes, Kalkūnes, Demenes, Laucesas pagastu pārstāvji
-20.07. plkst.13:00 – tikšanās Naujenes pagasta JSC (Krauja). Tiekas Naujenes, Maļinovas, Biķernieku, Līksnas pagastu pārstāvji
-20.07. plkst.16:00 – tikšanās Višķu paagsta jauniešu centrā. Tiekas Višķu, Ambeļu, Vaboles, Dubnas, Kalupes, Nīcgales pagastu pārstavji

Uz tikšanām aicināti jaunieši, jaunatnes darbinieki, brīvprātīgā darba organizētāji, uzņēmēji, skolu pārstāvji, pagasta pārvalžu vadītāji un iestāžu pārstāvji, deputāti un visi interesanti, kas vēlas attīstīt novadu kopā ar Daugavpils novada jaunatni.

Esat laipni aicināti!