Medumos pagāja jau 7. “Jauniešu sadraudzības vakars”

Neskatoties uz bargo salu, 2014.gada 24.janvārī Medumu pagasta Tautas namā pulcējās Demenes, Kalkūnes, Lauceses, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un, protams, Medumu pagasta jaunieši uz 7. „Jauniešu sadraudzības vakaru Medumos”—–.

Šogad pasākuma galvenā tēma bija retro-stils, tāpēc visiem pasākuma dalībniekiem bija paredzēts dreskods – jauniešiem bija jāierodas kaklasaitēs, savukārt jaunietēm svārkos vai kleitās.

Pasākumu vadīja Milāna Loča.

Koncerts aizsākās ar Medumu pagasta jauniešu aizraujošo un neparasto deju, kurā tika iesaistīti arī jaunieši no citiem pagastiem. Vēlāk tika parādīta filma, kuru veidoja Medumu pagasta jaunieši par to, ko viņi paveica 2013. gadā.

Vakara gaitā arī pārējo pagastu jaunieši rādīja savus mājās sagatavotos priekšnesumus – dejoja un rādīja teatrālus priekšnesumus.

Pēc koncerta Medumu pagasta jaunieši pateicās visiem viesiem par atbalstu un uzdāvināja viņiem paštaisītus laimes pakavus, kā 2014.gada simbolu, kas visiem nesīs laimi un atgādinās par jauniešu sadraudzības vakaru Medumos.

Pēc koncerta sākās diskotēka. Plkst.20.00 bija paredzēts pārsteigums, par kuru neviens neko tā īsti nezināja.

Plkst.20.00 jaunieši pulcējās zālē, lai ieraudzītu vakara lielo pārsteigumu.

Izrādījās, ka jauniešiem tika piedāvāta unikāla iespēja – iemācīties dejot valsi. Jaunieši aktīvi piedalījās apmācībās un ļoti centās iegaumēt visus padomus, ko sniedza meistarklases vadītāja Alevtina Mihailova no Skrudalienas pagasta.

Pēc tam atsākās diskotēka, kurā jaunieši izdejojās un varēja pielietot tikko iegūtās valša dejošanas prasmes. Neviens vairs negribēja braukt mājās.

Medumu pagasta jaunieši pateicas visiem jauniešiem un viņu jaunatnes lietu atbildīgajiem par piedalīšanos ne tika Medumu pagasta jauniešu rīkotajā sadraudzības vakarā, bet arī par dalību citos pasākumus, ko rīko Medumu jaunieši.

Lielu pateicību jaunieši gribētu izteikt arī “Borisa un Ināras teterevu fondam”.

Mēs ceram, ka nākamajā jauniešu sadraudzības vakarā 2015.gadā jaunieši pulcēsies tikpat kuplā un, varbūt, arī vēl kuplākā skaitā.  

Burvīgā vakara vadītāja Milāna Loča – uzdevuma augstumos


Visi viesi uzmanīgi vēro notiekošo


Medumiešu uzstāšānās patika visiem


Arī viesi prata pārsteigt ar interesantiem priekšnesumiem


Valsi dejot jāmāk visiem!


Visa 7. “Jauniešu sadraudzības vakara” draudzīgā kompānija