Medumos tiks realizēts vēl viens ūdenssaimniecības attīstības projekts!

2013.gada 26.augustā Medumu pagasta pārvalde beidzot parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/026/010.—–

Realizējamais projekts: „Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

Projekta realizācijas termiņš ir 2014.gada 25.decembris 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: LVL 331 927.90

No kurām 85% līdzfinansē ERAF: LVL 282 138.71

un 15% pašvaldība: LVL 49 789.19

 

Projekta ietvaros tiks izbūvēti 0.795km jauni maģistrālo ūdensapgādu tīkli, rekonstruēti 0.930km maģistrālie ūdensapgādes tīkli, izbūvēti 1.790km jauni kanalizācijas tīkli un 0.605km kanalizācijas spiedvadi un izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta realizācijas rezultātā 95% Medumu ciema iedzīvotāju būs pieejama centrālā kanalizācijas sistēma un 96% Medumu ciema iedzīvotāju būs pieejams centrālais ūdensvads.