Medumu ciems atzīmēja savu nozīmīgo jubileju

Katram ir tā vienīga vietiņa, ko mēs saucam par mājam. Tā vieta, kur gribas atgriezties vēl un vēl, vieta, kur mīt mūsu sirds un vissiltākās atmiņas. Šī vieta noteikti katram ir ar kaut ko īpatnēja. Medumu ciems, kas atrodas tuvu Lietuvas robežai, nav izņēmums. Šeit vienmēr ir dzīvojoši, dzīvo un dzīvos dažādu tautību pārstāvji, kurus ikdienu apvienos mīlestība pret dzimto pusi. Šogad Medumu ciems atzīmē savu trīs simti piecpadsmito gadadienu. Tā, svētdien, 11.septembrī, Medumu ciems bija pilns ar viesiem un vietējiem iedzīvotājiem, lai krāšņi un jautri pavadītu ciema svētkus, kuru šī gada tēma skanēja “Mājas ir tur, kur tevi gaida”.

Svētku pasākumu atklāja ar Medumu pamatskolas tautas deju kolektīva uzstāšanos (vad. Olga Goršantova), godāto viesu, proti, Daugavpils novada domes priekšsēdētājas Janīnas Jalinskas, Daugavpils novada domes deputāta Vjačeslava Moskaļenko, Vitālija Aizbalta uzrunām un apsveikumiem. Savu darbu sāka bērnu piepūšamās atrakcijas, biedrības “Medumu Cerība” radošā darbnīca, jautrā laboratorija (organizatore Diāna Mikulane), dažādas sporta aktivitātes (organizators Aleksejs Korotkovs), kurās katram tika dota iespēja pārbaudīt savu veiklību, ātrumu un izturību. Lietderīgas atpūtas piekritējiem savas durvis vēra Medumu muzejs, kura vadītāja Miropija Petkune iepazīstināja ar vēsturiskajiem materiāliem un daudziem interesantiem faktiem par Medumu pagastu.

Pasākuma laikā viesus priecēja Višķu pagasta jauniešu grupa “Mažors” (vad. Viktors Leonovičs), kuru mūzika un izpildījums veidoja īpašu gaisotni un apbrīnoja  ikvienu klausītāju.

Svētku tēmas “Mājas ir tur, kur tevi gaida” galveno ideju realizēja mūsu ciema iedzīvotāji, prezentējot katrs savu māju un ielu ar nelielu uzstāšanos. Koncerta laikā skatītājiem tika parādītas visdažādākās aktivitātes – viktorīna ar mūzikas kompozīcijām, stāsti par māju celtniecību, rokdarbi un radošie darbi, sākot no zīmējumiem un fotogrāfijām līdz siltiem pīrādziņiem.

Vēl vienu pārsteigumu svētku dalībniekiem bija radījis uzaicinātais burvis, kura triki lika noticēt brīnumiem. Medumu pamatskolas marionešu teātris (vad. Nataļja Ogurcova) veidoja īstu starptautiskā konkursa “Eirovīzija” gaisotni. Izrādes laikā, spilgtas lelles aicināja ikvienu ļauties dejai pazīstamu melodiju pavadījumā. Par labu tradīciju ir kļuvusi biedrības “Medumu Cerība” dāvanas pasniegšana dzimtajam pagastam. Šoreiz biedrība ir izveidojusi mūsdienīgu baneri, un tā veidošanas radošo procesu varēja vērot visi klātesošie svētku laikā. Pasākuma noslēgumā dalībniekus sagaidīja pateicības, apbalvojumi, dāvanas, svētku cienasts, bet pašus mazākos – multfilma imitētajā kinozālē uz mīkstajiem matračiem.

Pateicoties vietējo iedzīvotāju atsaucībai un palīdzībai, svētki ir izdevušies varen krāšņi un piesātināti. Par ko sirsnīgi pateicamies Miropijai Petkunei, Ļjubovai Pankinai, Mječeslavam Korolim, Valērijai Kožemjakinai, Līgai Surmovičai, Milānai Ločai, Diānai Mikulanei, Gaļinai Antonovai un Olgai Goršantovai. Paldies biedrībai “Medumu Cerība” par palīdzību pasākuma organizēšanā, Daugavpils novada domei un Medumu pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu. Izsakām pateicību visiem, kas iesaistījās Medumu ciema svētku radīšanā un organizēšanā, kā arī apciemoja mūs Medumu īpašajā dienā, lai atcerētos būtiskāko – “Mājas ir tur, kur Jūs gaida un mīl”!