Medumu debesis izrotāja krāsainie gaisa pūķi

2014.gada 22. jūlijā Medumu pagasta Tautas nama telpās jautri un krāsaini noritēja radošā darbnīca “Gaisa pūķis”—–.
Aizrautīgi un cītīgi bērni izveidoja katrs savu gaisa pūķi, ar nepacietību gaidot brīdi, kad tas beidzot varēs lidot debesīs. Neskatoties uz to, ka katrs pasākuma dalībnieks savā darbā ieguldīja visu dvēseli, iemaņas un meistarību, gaisa pūķu konstrukcijas izrādījās neizturīgas, tomēr tās bija pašu izveidotas.
Visus pasākuma apmeklētājus iepriecināja labie laika apstākļi, kas ļāva bērniem pilnā mērā izbaudīt gaisa pūķu lidojumu.
Bērnu izveidotie gaisa pūķi dāvināja prieku visiem apkārtējiem, kā arī padarīja debesis vēl spilgtākas un krāsainākas.


Bērni cītīgi sāk veidot savus gaisa pūķus…


Tautas nama vadītāja Inga māca bērniem, kas jādara, lai pūķis būtu izturīgs…


Bērni ar prieku demonstrē savus gaisa pūķus


Un beigās jāizmēģina kā lido pūķis