Medumu feldšerīte Regīna Kimbare devusies pelnītā atpūtā

2014.gada 2.jūnijā, pavadot Regīnu Kimbari pelnītajā atpūtā, daudzi vēlējās pateikties viņai par paveikto darbu, sirsnību, mīļumu un visu pārējo—–.

Regīna Kimbare ir dzimusi 1944.gada 12.decembrī Rīgā.

Bērnību un jaunību viņa pavadīja Daugavpils novada Līksnā.

1958.gadā viņa pabeidza Līksnas pamatskolu, bet 1962.gadā Vaboles vidusskolu.

Pēc tam Regīna mācījās Daugavpils medicīnas skolā, kuru pabeidzot 1966.gadā, uzreiz sāka strādāt Medumos par feldšeri.

Regīna ir tas retais cilvēks, kurš visu savu darba mūžu – 48 gadus – ir nostrādājusi vienā darba vietā.

Pasākums norisinājās Medumu pagasta Tautas namā un uz pasākumu pateikties bija ieradušies daudzi Medumu pagasta iedzīvotāji, Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs ar kolēģiem, Medumu pamatskolas skolotāji, ģimenes ārstes Anna Ungare un Nadežda Pavlova, kā arī Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Pasākumā tika izteikti gan nopietni, gan mazāk nopietni pateicības vārdi un laba vēlējumi, nobirdinātas neskaitāmas asaras un dāvāti neskaitāmi pateicības smaidi un vārdi.

Kā atzina daudzi apsveicēji, Regīna visu šo laiku ir bijis pats labākais ģimenes ārsts visam Medumu pagastam. Viena no apsveicējām atzina, ka viņas mazajam dēlam Regīna ir bijis arī ļoti labs draugs, pie kura viņš nācis vismaz reizi mēnesī arī bez vajadzības, vienkārši parunāt.

Ar šādiem stāstiem varētu turpināt un turpināt, jo to ir ļoti daudz un katram, kas ir saskāries ar Regīnu, ir savs pateicības stāsts.

Medicīna Regīnai ir kļuvusi par viņas dzīves aicinājumu un Medumu pagasta iedzīvotāji par viņas ģimenes locekļiem. 48 darba gadu laikā Regīna ir kļuvusi par gādīgo, gudro, zinošo un mīlošo otro mammu četrām Medumu pagasta iedzīvotāju paaudzēm.

Par nevainojamo medicīnas praksi, panākumiem, sasniegumiem, aktīvu darbību Regīnas kundze ir apbalvota ar vairākiem Goda rakstiem un ordeni.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska saka paldies Regīnai Kimbarei un viņas vīram Eduardam Kimbaram

Apsveicēji rāmi gaida savu kārtu

Regīna Kimbare ar Janīnu Jalinsku un Medumu pagasta pārvaldes vadītāju Nikolaju Poltavecu

Kā atzina pati Regīna, apsveicēju tiešām bija daudz un visiem viņa ir ļoti pateicīga par izrādīto uzmanību un pateicības un laba vēlējumu vārdiem