Medumu jaunieši apmāca vecāko paaudzi

Noslēdzot Daugavpils novada dienu svinības, kurās Medumu pagasta jaunieši aktīvi piedalījās, jau jāatsāk aktīvā darbošanās, kas oktobrī izpaudās Daugavpils novada jaunatnes brīvprātīgā darba mēneša ietvaros, kas norisinās no 22.septembra līdz 31.oktobrim—–.
Brīvprātīgā mēneša ietvaros Medumu pagasta jaunieši izveidoja pasākumu ciklu „Jaunieši steidzas palīgā vecākiem medumiešiem”, kur viņi sarīkoja tikšanos ar Medumu pagasta pensionāriem, iepazīstināja viņus ar jauniešu kustību pagastā, apmācīja darboties ar datoru, kā arī vecākie ļaudis apguva galda spēles, kas atrodas jauniešu centrā – „Alias”, „Twister”, „Krievu loto” un 100 spēļu komplekts. Jaunieši vēlējās parādīt pensionāriem, ka viņi aktīvi darbojas ne tikai savā pagastā, bet arī novada mērogā un nebaidās no grūtībām. Jaunieši labiekārtoja savu pagastu, palīdz pasākumu organizēšanā, kā arī piedalās tajos. Vecākie Medumu iedzīvotāji labprāt dalījās ar savām atziņām, atmiņām par aizvadīto jaunību un padomiem jauniešu nākotnes darbībai.
Pie siltas tējas un pensionāru sarūpētajiem gardumiem laiks paskrēja nemanot, un visi devās mājās labā garastāvoklī ar jauniešu sarūpētajām piemiņas dāvanām.

 
Medumu jaunieši palīdz vecākai paaudzei galda spēlēs


Jautrā noskaņojumā tika spēlētas tādas spēles kā dambrete, Loto, Alias un citas interesantas spēles

 
Jaunieši senjoriem pasniedza piemiņas balvas

Pie siltas kafijas krūzes raisījās jaukas sarunas