Medumu jaunieši piedalījās hip – hopa meistarklasēs

 2014.gada 23.aprīlī meistarklasēs piedalījās daudzi Daugavpils novada jaunieši, kuru skaitā bija arī vairāki medumieši—–.


Sākumam visiem bija jāsastājas aplī


Vēlāk tomēr Medumu puiši palika pēdējā rindā – meitenēm priekšroka


Esot pēdējā rindā hip hopu var iemācīties vēl labāk nekā esot pirmajā, vajag tikai gribēt…