Medumu jaunieši piedalījās orientēšanās sacensībās “Piedzīvojumu taka”

10.maijā mūsu pagasta jaunieši piedalījās Daugavpils novada pasākumā „Piedzīvojuma taka”, kurš notika Naujienes pagasta Slutišķu ciemā—–.
Novada jauniešus sagaidīja orientēšanās klubs “Sniegpulkstenītes”.

Sākumā visi rotaļās iepazinās viens ar otru, pēc kā jauniešus sadalīja dažādās jauktajās komandās. Visas komandas saņēma kartes ar noradītiem punktiem, kuru noteikti bija jāatrod, jo tur bija jāatrod kādu priekšmetu vai arī uz ātrumu jāveic kādu no organizatoru sagatavotajiem uzdevumiem.

Par noietu posmu jaunieši saņēma kartītes daliņas.

Orientēšanās pasākuma noslēgumā no savāktajām kārtītes daļām jauniešiem bija jāsaliek puzli ar Daugavpils novada karti.

Pasākuma beigās organizatori visus dalībniekus pabaroja ar sātīgu un garšīgu soļanku.