Medumu jaunieši uzkopj Medumu katoļu baznīcas teritoriju

Tā kā oktobris Medumu pagasta Jauniešu centrā ir brīvprātīgo darbu mēnesis, 2014.gada 25.oktobrī plkst. 10:00 Medumu jaunieši pulcējās uz talku, lai sakoptu Medumu katoļu baznīcas.teritoriju—–.

Marina un Viktorija Celminskas iepazīstināja jauniešus ar darāmajiem darbiem,kā arī pašas iesaistījās lapu grāpšanā, zaru vākšanā un citos darbos baznīcas teritorijā.

            Gribētos pateikties:

  1. Šoferim Valentīnam Koiro, par jauniešu nogādi līdz baznīcai.
  2.  Marinai un Viktorijai Celminskām par brīvprātīgo darbu.
  3. Medumu pagasta jauniešiem: 
  • Valērijai Kožemjakinai
  • Leonam Mikulanam
  • Nikolajam Zubrovam
  • Ērikam Surmovičam
  • Igoram Lisjonokam par atraktivitāti un dalību šajā pasākumā.