Medumu jaunieši zina, kā iet ķekatās

 Ķekatas – masku gājieni, kas  Latgales pusē tika sauktas par “kaladniekiem”. Ķekatnieki Ziemassvētku laikā staigāja no mājas uz māju, trokšņodami un dziedādami.
To pašu darīja mūsu jaunieši, lai tuvāk iepazītos ar latviešu tradīcijām. —– 26.decembra vakarā viņi sanāca kopā savā centrā, lai pārģērbtos un sagatavotos gājienam. Pēc lielās gatavošanās viņi devās sveikt Medumu ciema iedzīvotājus. Sveica ar dejām, dziesmām un pat pantiņus skaitīja. Ciema iedzīvotāji bija ļoti pārsteigti un priecīgi par šādu neparastu apsveikumu, un pēc senās tradīcijas – cienāja ķekatniekus ar našķiem.