“Medumu pagasta dārgumi”

Takā iekļauti 4 apskates objekti: 

1. Ēģiptes evaņģēliski luteriskā baznīca 

2. Medumu parks —–

3. Lauceses upes baseins 

4. 1. Pasaules kara frontes līnija Medumu mežā