Medumu pagasta jaunieši turpina projektu „Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”

Medumu pagasta jaunieši turpina projektu „Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”, rīkojot kokapstrādes darbnīcas—–.
Projekta sākumā tika izveidots informatīvais stends, kas tika izvietots pie jauniešu centra. Darbi tuprinājās un jaunieši izveidoja informatīvās norādes, kas tika izvietotas Medumu parka teritorijā. Norādes bija apskatāmas jau Daugavpils novada jaunatnes salidojuma laikā, kas notika Medumos 9.-10.augustā. Norādes palīdz parka viesiem vieglāk orientēties parkā. Tā kā pēc norāžu izveides pāri palika daudz materiāla, jaunieši turpina iesākto un izveidoja soliņus ciemata centrā. Taču ar šo darbi nebeigsies un jaunieši jau plāno veidot dāvanu Medumu pagastam, par godu pagasta svētkiem. Jaunieši prezentēs kokapstrādes mākslu arī pagasta svētku un Daugavpils novada dienu ietvaros. Medumu pagasta jauniešu biedrības „Medumu cerība” projekts „ Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā” tika atbalstīts Daugavpils novada rīkotajā projektu konkursā „Uzlabosim savu ikdienu”.
Vajag piebilst, ka pateicoties jauniešu darbībai kokapstrādes jomā un izveidotajām norādēm un informatīvajiem stendiem, tiek saglabāts Kantrī (country) stils, kurā tiek izrotāta visa pagasta teritorija.


Jaunieši veic darbu kopīgiem spēkiem 

Jaunieši apguva tādas prasmes kā zāģēšana…

gravēšana …

un apgleznošanu

Galu galā bija lepni mar padarīto darbu

Tika uzstādīta zīme pie parka 

Un soliņi