Medumu pagasta jauniešu aktivitātes janvārī un februārī

2019.gads Medumu pagasta jauniešiem sākās ar ikgadējā pasākuma organizāciju. Medumos notika 12. jaunatnes sadraudzības vakars. Jaunieši šogad ļoti oriģināli un radoši piegāja pie vakara tēmas izvēles. Vienojoties par tēmu,  izlēmām visus pagasta jauniešus sūtīt aizraujošā ceļojumā pa pasaules valstīm. Šogad sadraudzības vakarā pulcējās septiņi Daugavpils novada pagasti: Kalkūnes, Skrudalienas, Salienas, Maļinovas, Kalupes, Vecsalienas un Lauceses pagasts. Vakars uzsākās ar koncertu, kur katrs pagasts sagatavoja mājasdarbu ar izlozēto valsti (dejas, dziesmas, priekšnesumi utml.) un prezentēja pārējiem savu kreatīvo un oriģinālo priekšnesumu. Pēc galvenās daļas notika diskotēka, kur jaunieši savā starpā komunicēja, iepazinās un  guva jaunus draugus.

Biedrība „Medumu Cerība” iesaistījās pasākuma „Riti, riti, ritulīti..” organizācijā, kurš notika Medumu pamatskolā  13.februārī. Pasākuma programmā tika iekļautas tādas aktivitātes kā iepazīšanās ar Meteņu tradīcijām, meistarklase no Diānas Mikulanes, kur viņa rādīja  pasākuma apmeklētājiem kā vajag strādāt ar vērpjamo ratiņu un kādus brīnumus var sameistarot ar šo vērpjamo instrumentu. Beigās tika piedāvāts garšīgs cienasts.

15.februārī Medumu pagasta jaunieši viesojas Vecsalienas muižās pilī, kur notika Vecsalienas pagasta jauniešu rīkotais sadraudzības vakars. Sadraudzības vakara tēma bija vitamīni un veselīgs dzīvesveids. Tradicionāli katram pagastam vajadzēja sagatavot priekšnesumu atbilstoši vakara tēmai. Medumu jaunieši gandrīz katru svētdienu pulcējās kopā Medumu pagasta jauniešu centrā, lai rūpīgi izdomātu un izmēģinātu priekšnesumu un pasākumā laikā viņi parādīja dažus interesantus vingrinājumus mūzikas pavadījumā. Pēc galvenas daļas jaunieši aktīvi dejoja diskotēkā, ritmiskas mūzikas pavadījumā.