Medumu pagasta jauniešu aktivitātes martā

Ir atnācis skanīgs un ziedošs pavasaris, sniegpulkstenītes zied jau pilnā sparā un putni atgriežas no siltajām zemēm. Ar to arī Medumu jaunieši sagaidīja martu. Marts jauniešiem ir sācies ar instalācijas atjaunošanu par godu sieviešu dienai un pavasara sākumam. Instalācija tika novietota ceļa posmā no Zarasiem (Lietuva) uz Daugavpili, kur atrodas Medumu pagasta teritorija.

Medumu jaunieši, par godu 8.marta svētkiem, sagatavoja apsveikuma lapas un piestiprināja pie sludinājuma dēļiem Medumu ciema teritorijā, lai mūsu mīļās jaunkundzes uzsmaidītu jaukam apsveikumam saulainā un pavasarīgā dienā.

Jaunieši, sadarbībā ar pagasta sociālo darbinieku, sagatavoja košas un brīnumainas atklātnes jubilāriem, kuri dzīvo jau ilgu mūžu un tagad izbauda laiku pensijā. Mūsu atklātnes pacēla garastāvokli un padarīja dienu labāku.

Pavasara brīvlaikā jaunieši rīkoja radošu darbnīcu „Dekupāžas maģija”,kura tika novadīta laika periodā no 11. līdz 12. martam, bērniem un visiem pagasta iedzīvotājiem. Par laimi, dekupāžas tēma ļoti ieinteresēja Medumu pagasta seniorus un iedzīvotājus. Radošās darbnīcas apmeklētāji varēja nodarboties ar dekupāžu, pats process ļoti aizrauj, jo ideju plūsmu nevar apturēt, un ar katru paveikto radošo darbu gribējās vēl vairāk nodarboties ar dekupāžu un ļauties savai fantāzijai.

Tradicionāli, „Masļeņicas” pēcpusdienā Medumu pagastā, ļoti plašā pulkā sanāca pagasta iedzīvotāji un viesi un tika pavadīti svētki. Medumu pagasta jaunieši kā parasti nepalika malā un parādīja aktīvo iesaistīšanas garu. Palīdzējā organizēt pasākumu, sildīja uz mangāla pankūkas, vārīja tēju un piedāvāja uzcienāties visiem kuram bija vēlēšanās, klāt pie pankūkām piedāvājot krējumu un ievārījumu. Iemūžināja fotogrāfijās pasākuma gaitu un dalībniekus, tāpat jaunieši uztaisīja “Meteņu lelli”, kuru saģērba košās un spilgtās drēbēs.

Marta mēneša beigās jaunieši piedalījās intelektuālajā spēlē Daugavpils novada jauniešiem. Spēles jautājumi deva iespēju pārbaudīt savas zināšanas, loģiku un atjautību. Spēle pamudināja jauniešos komandas garu, kas palīdzēja ātri atbildēt uz spēles jautājumiem. Pasākums sākās ar to, ka Daugavpils novada domes jauniešus godināja ar apliecību pasniegšanu par brīvprātīgā darba veikšanu 2018.gadā. Medumu jauniešu vidū tika godināti Jevgeņija Kalinčuka un Rihards Vaņkovs, kuri bija savākuši vairāk par 50 stundām.

Tekstu sagatavoja:
Jevgenija Kalinčuka
Jauniešu organizācijas “Medumu Cerība” dalībniece

Foto:
Diāna Mikulane

Jaunatnes lietu speciāliste