Medumu pagastā notikušas apkaimes darbnīcas

Apkaimes darbnīcas ir tikšanās, kurās tiek noskaidrotas vietējo iedzīvotāju vajadzības, vēlmes un iespējas, lai uzlabotu dzīvi savā pagastā. Tikšanās dalībnieki dalās savās idejās, arī sapņos par to, kādu vēlētos redzēt savu pagastu nākotnē. —–
Apkaimes darbnīcas tiek organizētas katrā Daugavpils novada pagastā, un tajās izteiktās idejas tiks apkopotas un izmantotas, veidojot Sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju, kuras finansējumu piesaistīs no Eiropas fonda lauku attīstībai LEADER programmas, Kopienu fonda un citiem resursiem, turklāt tās lieti noderēs arī Daugavpils novada pašvaldībai, veidojot jauno novada attīstības stratēģiju.  
Apkaimes darbnīcu rezultāts būs Daugavpils novada iedzīvotāju forums, kas notiks 17. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centrā un kurā aicināts piedalīties ikviens interesents.
Apkaimes darbnīcas jau notikušas Medumos, Maļinovā, Dubnā un Sventē. Kā pastāstīja biedrības ”Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” koordinatore Inga Krekele, sapulces ir pagājušas interesanti un iedvesmojoši. Apkaimes darbnīcās tiek aicināts piedalīties ikviens, kuram nav vienaldzīga sava pagasta dzīve. 

Apkaimes darbnīcas organizē biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” Borisa un Ināras Teterevu atbalstītā projekta ietvaros, sadarbībā ar Daugavpils novada domi un Lauku konsultāciju centru.