Medumu pagasta pārvaldes iepirkumu saraksts 2017.gadā

Nr. p/k ID Nr. PIL ID. Nr. Iepirkuma veids Iepirkuma priekšmets
1 1.-9/1  – Tirgus izpēte (<4000 euro) Kārtridžu uzpildīšana 2017.gadam
2 1.-9/2  – Tirgus izpēte (<4000 euro) Traktora birstes Padagas 2.0m iegāde
3 1.-9/3 MPP 2017/1 PIL 8.2 panta kārtībā Malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldei 2017.gadā
4 1.-9/4 MPP 2017/2 PIL 8.2 panta kārtībā Degvielas iegāde Daugavpils novada Medumu pagasta pārvaldei
5 1.-9/5  – Tirgus izpēte (<4000 euro) Medumu pagasta pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana
6 1.-9/6  – Tirgus izpēte (<10 000 euro) Sniega lāpstas un smilts kaisītāja iegāde
7 1.-9/7 MPP 2017/3 PIL 9.panta kārtībā Autoceļa Nr. 72-27 “Kščeva – Papuļi” periodiskie uzturēšanas darbi
8 1.-9/8 MPP 2017/4 PIL 9.panta kārtībā Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2017./2018. m.g.