Medumu pagasta pasākumu plāns aprīlī

Pasākumu plāns 2015.gada aprīļa mēnesim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Radošā darbnīca “Lieldienu dekors”

01.04.-02.04.
plkst. 14.00-17.30

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

Pasākums visai ģimenei “Lieldienu grozs”

06.04.
plkst. 12.00

Tautas nams

I.Haževska 
29107933

Radošo darbu (zīmējumu/kompozīciju) izstāde “Raibas Lieldienas”

01.04.-15.04.
plkst. 8.00-17.00

Medumu pagasta pārvaldes foajē

I.Haževska 
29107933

Tikšanās “Pieredzējuša dārznieka padomi”

16.04.
plkst. 17.00

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

Grāmatas nedēļa  „Ceļojums pasaules tautas pasakas brīnumzemē”

15.04.-22.04.

Medumu pagasta bliotēka

J.Stikāne
28615883

 “Brīnišķīgajā pasaku zemē” – noslēguma  pasākums

22.04.
plkst. 13.30

Medumu pagasta bliotēka

J.Stikāne
28615883