Medumu pagasta pasākumu plāns aprīlim

Medumu pagasta pasākumu plāns 2014.gada aprīlim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Konkurss „Putnu būrīši”

no 01.04.2014. – 14.04.2014.

Medumu pagasta

Jauniešu centrs

D.Mikulane

27029325

Radošā darbnīca „Lieldienu noskaņās”

01.04.2014., 02.04.2014., 05.04.2014., 09.04.2014., 11.04.2014. 15.04.2014.

Medumu pagasta Tautas nams

O.Pereca

27728434

Pasākumi „Izrotā savas Lieldienas” – grāmatu izstāde, radošā darbnīca, radošais konkurss un izstāde „Lieldienu zaķa ligzda”

no 07.04.2014. – 17.04.2014.

Medumu pagasta

bibliotēka

Medumu pamatskola

J.Stikāne

28615883

Putnu būrīšu izstādes oficiālā atklāšana

15.04.2014. plkst.18.00

Medumu pagasta ciems

D.Mikulane

27029325

„Lieldienu koncerts”

20.04.2014.

plkst.14.00

Medumu pagasta Tautas nams

O.Pereca

27728434

Diskotēka 70.-80.gadu stilā

20.04.2014.

plkst.21.00

Medumu pagasta Tautas nams

O.Pereca

27728434

Bibliotēku nedēļas pasākumi „Ko es zinu par savu bibliotēku un grāmatām” –

ekskursija, grāmatu izstādes, grāmatu prezentācijas, konkursi, aptauja

no 22.04.2014. – 29.04.2014.

Medumu pagasta

bibliotēka

 

J.Stikāne

28615883