Medumu pagasta pasākumu plāns decembrim

Pasākumu plāns 2014.gada decembra mēnesim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Radošā darbnīca “Ar savām rokām darināti eglīšu rotājumi”

01.-04.12.
plkst. 14.00-18.00

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

Brauciens uz Daugavpils teātra izrādi “Baismīgās mājsaimnieces”

04.12. 
plkst. 17.50

Daugavpils teātris

I.Haževska 
29107933

Sociālo darbinieku konsultatīvais atbalsts  personām ar īpašām vajadzībām un ģimeņu apsekošana

08.12.
plkst. 11.30

Medumu pagasta pārvalde

L.Malnača
K.Sadikova-Kursīte
65476741

Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums

12.12.
plkst. 14.00

Medumu ciems

I.Haževska 
29107933

Novada atklātais  čempionāts  64 lauciņu  dambretē 

13.12.
plkst. 11.00

Medumu ciems

E.Lihoveckis
65476819

Konkurss “Rotājam māju Ziemassvētkiem”

15.-22.12. 
plkst. 09.00-16.00

Medumu ciems

I.Haževska
29107933

Rūķu radošā darbnīca “Ziemassvētku kārtiņu izgatavošana”

15.-18.12.
plkst. 13.30-14.30

Medumu pagasta bibliotēka

J.Stikāne
28615883

“Mini manu mīkliņu”- mīklu minēšanas pēcpusdiena

12.12. 
plkst. 13.30

Medumu pagasta bibliotēka

J.Stikāne
28615883

Multfilmu rādīšana “Ziemas piedzīvojumi”

16.12.
plkst. 10.00

Jauniešu centrs

I.Haževska
29107933

Pasākums bērniem “Piparkūku stāsts”

17.12.
plkst. 14.00

Tautas nams

I.Haževska
29107933

Vladimira  Stolsa  piemiņas turnīrs  64  lauciņu dambretē

28.12.
plkst. 11.00

Medumu ciems

E.Lihoveckis
65476819

Ziemassvētku pēcpusdiena jauniešiem

29.12. 
plkst. 15.00

Jauniešu centrs

D.Mikulane 
27029325

Eglīte bērniem “Ziemassvētku brīnumi”

30.12.
plkst.11.00

Tautas nams

I.Haževska 
29107933