Medumu pagasta pasākumu plāns februārim

Pasākumu plāns 2014.gada februāra mēnesim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Meistardarbnīca “Radošuma gaisotne”

10. – 13.02.
plkst. 16.00

Tautas nams

I.Haževska 
29107933

Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem “Cepam, cepam pankūkas”

22.02.
plkst. 16.00

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325