Medumu pagasta pasākumu plāns martā

Pasākumu plāns 2015.gada marta mēnesim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Tikšanās Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” ietvaros

02.03.
plkst. 17.30

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

Videofilmēšanas meistarklase

04.03.
plkst. 17.30

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

Koncerts “Pavasaris.Skaistums.Mīlestība”

08.03.
plkst. 13.00

Tautas nams

I.Haževska 
29107933

Sieviešu turnīrs novusā

08.03.
plkst. 15.00

Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

Daugavpils novada jaunatnes intelektuālā spēle Kas? Kur? Kad?

14.03.
plkst. 11.00

Tautas nams

I.Haževska 
29107933

Radošais konkurss “Aspazijas dzeja bērnu acīm”

16.-27.03.

Medumu pagasta bliotēka

J.Stikāne
28615883

„Skolas un pagasta bibliotēkas sadarbība”-  seminārs skolas bibliotekāriem

31.03.
plkst.10.00-13.00

Medumu pamatskolas bibliotēka

J.Stikāne
28615883