Medumu pagasta pasākumu plāns martam

Medumu pagasta pasākumu plāns 2014.gada martam—–

 

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Grupas „Sestdienas muzikanti” balle

07.03.2014.

plkst.21.00

Medumu pagasta

Tautas nams

O.Pereca

27728434

 

Informatīvās dienas

„E-pakalpojumi ērtākai ikdienai”

no 24.03.2014. – 25.03.2014.

Medumu pagasta

bibliotēka

J.Stikāne

28615883

 

„Drošība un aizsardzība internetā” –

Informācijas stunda vecākiem un

skolotājiem

28.03.2014.

 

Medumu pagasta

bibliotēka

J.Stikāne

28615883